Ρυθμός 949 All Star Concert by ΚΡΙ ΚΡΙ – Facebook διαγωνισμός

Το κορυφαίο μουσικό ραδιόφωνο της Αθήνας, o Ρυθμός 949, παρουσιάζει όλα τα αστέρια της ελληνικής μουσικής στο συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού απο τα Frozen Yogurt της ΚΡΙ ΚΡΙ με στόχο την ενίσχυση του έργου του ΚΕΘΕΑ – ΣΤΡΟΦΗ.

Πάνω από 20 καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής θα διασκεδάσουν παρέα με παγωτό ΚΡΙ ΚΡΙ αλλά και όλους εσάς την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, από τις 18:00 στο South Coast (Α’ Πλαζ Βούλας)

Θέλεις να είσαι ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για το Yellow Standing μπροστά από το stage; Κάνε LIKE στη σελίδα της ΚΡΙ ΚΡΙ στο Facebook, κάνε SHARE & άφησε ένα comment στο post του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση.
*Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/07. Από την κλήρωση θα αποκλειστούν οι νικητές του προηγούμενου διαγωνισμού (24-30 Ιουνίου).

Ρυθμός 949 fm ALL STAR CONCERT by Kri KriΘέλεις να είσαι ένας από τους 40 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία διπ…

Posted by Kri Kri on Monday, July 13, 2015

Όροι χρήσης διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία ΚΡΙ ΚΡΙ AE (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK, και συγκεκριμένα στη σελίδα www.facebook.com/krikri.gr.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 15 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β) οι εργαζόμενοι στην ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ, γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και δ) οι νικητές του προηγούμενου διαγωνισμού που διεξήχθη για τον ίδιο σκοπό από 24 έως 30 Ιουνίου (θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση χρηστών).
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 ώρα 16:00 έως και την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 μμ.
 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει: α) να επισκεφθεί τη σελίδα της ΚΡΙ ΚΡΙ στο Facebook (https://www.facebook.com/krikri.gr) και  β) να απαντήσει με σχόλιο στις σχετικές με το διαγωνισμό ερωτήσεις-αναρτήσεις.

O Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου χρήστη, εάν θεωρήσει πως η ανάρτηση του αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και των φωτογραφιών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η ανάρτηση πολλαπλών φωτογραφιών στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση όμως που ο ίδιος χρήστης αναρτήσει περισσότερες από μία απαντήσεις-σχόλια, θα λαμβάνεται υπόψη ως μία συμμετοχή.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

 1. Δώρα. Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής:

Πενήντα (40) διπλές προσκλήσεις για το Yellow Standing που εγγυώνται στους κατόχους τους την είσοδο τους στο ΡΥΘΜΟΣ 949 All Star Concert by ΚΡΙ ΚΡΙ. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να διεκδικήσει μέχρι μία (1) διπλή πρόσκληση.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους. Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν και 10 επιλαχόντες.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 5 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος,  ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Αποστολή Δώρων – Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Το δώρο θα παραδοθεί στον νικητή σε συγκεκριμένο χώρο της εκδήλωσης, για τον οποίο θα ενημερωθεί νωρίτερα. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
 2. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 3. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και o πελάτης του, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2105593600 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@krikri.gr

 1. Πληροφορίες Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2105593600 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση marketing@krikri.gr
 2. Ο Διαγωνισμός δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.