Ρυθμός 949 All Star Concert by ΚΡΙ ΚΡΙ – Instagram διαγωνισμός

Το κορυφαίο μουσικό ραδιόφωνο της Αθήνας, o Ρυθμός 949, παρουσιάζει όλα τα αστέρια της ελληνικής μουσικής στο συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού απο τα Frozen Yogurt της ΚΡΙ ΚΡΙμε στόχο την ενίσχυση του έργου του ΚΕΘΕΑ – ΣΤΡΟΦΗ.

Πάνω από 20 καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής θα διασκεδάσουν παρέα με παγωτό ΚΡΙ ΚΡΙ αλλά και όλους εσάς την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, από τις 18:00 στο South Coast (Α’ Πλαζ Βούλας)

Θέλεις να είσαι ένας από τους 10 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για το Yellow Standing μπροστά από το stage;

Ανέβασε την δικιά σου φωτογραφία στο Instagram με ένα παγωτό ή FROZEN YOGURT ΚΡΙ ΚΡΙ με το hashtag #krikrisummer και μπες στην κλήρωση!

*Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20/07.

*Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/07. Στην κλήρωση δεν μπορούν να συμμετέχουν οι νικητές των προηγούμενων διαγωνισμών του Facebook.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία ΚΡΙ ΚΡΙ AE (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στo Instagram, και συγκεκριμένα στο hashtag #krikrisummer.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 15 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β) οι εργαζόμενοι στην ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕ, γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και δ) οι νικητές των προηγούμενων διαγωνισμών που διεξήχθησαν στη σελίδα της ΚΡΙ ΚΡΙ στο Facebook για τον ίδιο σκοπό (θα πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση χρηστών).
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 ώρα 22:00 έως και την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:00 μμ.
 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει: α) να ανεβάσει μία φωτογραφία με το hashtag #KriKriSummer και  β) να ακολουθήσει τον λογαριασμό της ΚΡΙ ΚΡΙ στο Instagram (@krikri.gr).

O Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου χρήστη, εάν θεωρήσει πως η ανάρτηση του αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και των φωτογραφιών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η ανάρτηση πολλαπλών φωτογραφιών στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση όμως που ο ίδιος χρήστης αναρτήσει περισσότερες από μία απαντήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη ως μία συμμετοχή.

Προσοχή, στον διαγωνισμό δεν λαμβάνονται υπόψιν οι λογαριασμοί με κλειδωμένο προφίλ καθώς η φωτογραφία δεν μπορεί να εμφανιστεί στο hashtag #KriKriSummer.

 1. Δώρα. Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής:

Δέκα (10) διπλές προσκλήσεις για το Yellow Standing που εγγυώνται στους κατόχους τους την είσοδο τους στο ΡΥΘΜΟΣ 949 All Star Concert by ΚΡΙ ΚΡΙ. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να διεκδικήσει μέχρι μία (1) διπλή πρόσκληση.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους. Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 2 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Αποστολή Δώρων – Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Το δώρο θα παραδοθεί στον νικητή σε συγκεκριμένο χώρο της εκδήλωσης, για τον οποίο θα ενημερωθεί νωρίτερα. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.
 2. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 3. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και o πελάτης του, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των νικητών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο:2105593600 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@krikri.gr

 1. Πληροφορίες Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2105593600 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση marketing@krikri.gr
 2. Ο Διαγωνισμός δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.