Ελληνικός
νεροβούβαλος
{Bubalus buballis}
Ο εντυπωσιακός ελληνικός νεροβούβαλος Bubalus buballis ζει εδώ και αιώνες ελεύθερος και ωραίος, κυρίως σε υγροτοπικές περιοχές της εύφορης Κοιλάδας του Στρυμόνα.

Ο πληθυσμός τους στην περιοχή της Κερκίνης αριθμεί περίπου 3.000 ζώα.