Καστανοκέφαλος
γλάρος
{Larus Ridibundus}
Ο καστανοκέφαλος γλάρος έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: ενώ όλο τον χρόνο το κεφάλι του είναι λευκό, την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού γίνεται σκούρο καστανό.

Δεν συνηθίζει να κάθεται στα αβγά του, αφού δύο φορές τον χρόνο αλλάζει σπίτι, αναζητώντας κάθε φορά μια ζεστή φωλιά για αυτόν και την οικογένειά του.