Μυοκάστορας
{Myocastor coypus}
Ο Μυοκάστορας κατατάσσεται στα τρωκτικά θηλαστικά. Πήρε τη γενναία απόφαση και ταξίδεψε από τη μακρινή Νότιο Αμερική στην Ευρώπη, για να εγκατασταθεί αργότερα και στην εύφορη κοιλάδα του Στρυμόνα.

Κολυμπάει φανταστικά και συνήθως βγαίνει για φαγητό το βράδυ, καθώς την ημέρα προτιμά να ξεκουράζεται σε λαγούμια μαζί με άλλους μυοκάστορες.