Κύριος
Θόδωρος
Ο κύριος Θόδωρος είναι ο ιδιοκτήτης μίας από τις πιστοποιημένες φάρμες της εύφορης κοιλάδας του Στρυμόνα, που συνεργάζεται με την Κρι Κρι.
Κάθε πρωί, οι 95 αγελάδες του μας προμηθεύουν με 100% αγνό, ελληνικό γάλα, το βασικό συστατικό για τα γιαούρτια μας.